Transitiedoeners

Hoe

Wij zien transitie als een complex proces, met verschillende doelen en stakeholders, met een nog onbekende weg ernaartoe. Onderweg moet men ontdekken wat werkt en wat niet werkt, moet men bijsturen. Dat vraagt veel van personen en organisaties. Wij faciliteren daarom niet alleen op inhoud, maar ook op proces en ontwikkeling van nodige vaardigheden.

Transitiedoeners faciliteren processen waarbij men aan de voorkant het antwoord of de oplossing nog niet weet. We bieden ruimte en begeleiding in de nog onbekende weg; met neus richting doel, en vertrouwen er samen uit te komen.

Wij richten de gezamenlijke “zoektocht” expliciet en transparant in, op basis van dat wat al leeft bij organisaties èn personen. Wij richten op het vinden van gezamenlijke (kortere en lange termijn) belangen, maken gezamenlijke visie zichtbaar en helpen een “zwerm” van stakeholders om tot een kloppend resultaat te komen.

Dit doen wij door het proces transparant te organiseren, waarbij we zelf onpartijdig te zijn maar wel met visie en veel ervaring op het vraagstuk energietransitie gebouwde omgeving. Het gaat erom dat mensen in het veld verder komen: zij moeten het doen. Wij faciliteren dit met de combinatie van kennis en ervaring van zowel de inhoudelijke kant als de menselijke kant in transitievraagstukken.

We bieden steun, kennis en ervaring voor zowel de grote transitiebeweging als de persoonlijke ontwikkeling van professionals in de actuele contextrijke praktijk.