Transitiedoeners

De doeners

Transitiedoeners bestaat uit Amelie Veenstra en Jessica Celine Curta. Met elkaar hebben we meer dan 30 jaar ervaring in de energie/transitie in huis.

We hebben kennis en ervaring in procesbegeleiding, facilitatie, co-creatie en stakeholdertrajecten gecombineerd met inhoudelijke expertise. Om ons heen hebben we mensen met aanvullende talenten – inhoudelijke of anderszins – die we soms inzetten.

Transitiedoeners - Amelie Veenstra

portret Amelie

Amelie Veenstra heeft 20 jaar kennis en ervaring in de energiesector, zowel vanuit de techniek, de markten en politiek-bestuurlijke contact. Zij kent de dynamiek van gemeenten en van het innovatieve & traditionele bedrijfsleven goed. Zij kijkt veelal vanuit de inhoud naar het proces en verbindt zich eraan vanuit haar hart.

Transitiedoeners - Jessica Celine Curta

portret Jessica Celine

Jessica Celine Curta werkt meer dan 10 jaar aan veranderingen en transitie in duurzaamheid en organisaties. Zij combineert haar analytische vermogen met een sterke intuïtie waarmee zij processen versnelt en verdiept, en mensen kan meenemen in een transitie. Dit heeft zij o.a. gedaan binnen het programma Energiesprong, waar ze procescoach was aan de vraagzijde.